VIANOČNÝ PRETEK O POHÁR KK Lovely dog 2017
Cviky na Vianočný pretek o pohár KK Lovely dog 2017, trieda AMATÉR


Cvik č. 1     SADNI, ĽAHNI a VSTAŇ pred psovodom – 10 b.
Cvik sa začína základným postojom psa pripútaného na vodítko pri ľavej nohe psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod vydá povel, aby zostal na mieste a  predstúpi pred psa tak, aby mu stál čelom. Na ďalší pokyn rozhodcu povelom "ľahni" uvedie psíka do pozície ľahnutia, v ktorej musí zotrvať aspoň 2 sekundy, následne poveluje psíka na sadnutie a po 2 sekundách ho navedie do stoja. Potom velí sadni, priradí sa ku psovi do základnej polohy.
Pes môže zostať počas celého cviku pripútaný na vodítko alebo môže byť z vodítka uvoľnený. Svoju voľbu oznámi rozhodcovi pred začiatkom každého cviku.
Plný počet bodov môže psovod získať len ak bude stáť vo vzpriamenej polohe a pes vykoná zmeny polôh okamžite po vydaní povelu a v daných pozíciách aj zotrvá.
Psovod psíka môže odmeniť po každom cviku.
Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak pes opustí miesto, na ktorom ho psovod nechal, alebo nesplní polohy, ako mu bude vydaný povel.

Cvik č. 2     CHôDZA NA VODÍTKU – 10 b.
Cvik sa začína základným postojom psa pri ľavej nohe psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod so psom pripútaným na vodítku prejde trasu 10 m. Cvik ukončí prisadnutím psa do základnej polozície k nohe. Týmto je cvik ukončený.
Plný počet bodov môže získať pes, ktorý prejde bez toho, aby zaostával, či ťahal na vodítku, venuje pozornosť majiteľovi, alebo pamlsku, ktorý môže psovod držať v ruke.
Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak psík nereaguje na povel, ale chce od psovoda odísť, prípadne ako ho majiteľ na vodítku trhá.

Cvik č. 3     PRIVOLANIE PSA – 10 b.
Cvik sa začína základným postojom psa pri ľavej nohe psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod odpúta psa z vodítka a na povel "voľno", "môžeš" alebo inak nechá psíka odbehnúť. Alebo môže požiadať rozhodcu o jeho prichytenie a odbehne aspoň na 10 m. Na pokyn si psíka privolá povelom privolania. Po dobehnutí psíka ho môže psovod ihneď odmeniť a povelom "k nohe" psíka uvedie do základného postoja pri nohe a pripúta ho na vodítko. Týmto je cvik ukončený.
Plný počet bodov môže psovod získať, ak pes zareaguje okamžite na prvý povel privolania a bez váhania dobehne ku psovodovi, ktorý stojí na mieste.
Povolené je privolať psa 3 krát.
Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak psík nezareaguje ani na tretí povel a teda nepribehne.

Cvik č. 4     PRIRADENIE SA K NOHE, OBRATY PRI NOHE PSOVODA – 10 b.
Cvik sa začína základným postojom psa pri ľavej nohe psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod môže psa odpútať z vodítka, alebo môže cvičiť so psom pripnutým na vodítku. Toto oznámi rozhodcovi pred začiatkom cviku. Na pokyn rozhodcu sa postaví pred psa a poveluje psa, aby sa priradil k nohe. Na ďalší pokyn rozhodcu vykoná obraty vpravo a čelom vzad. Povely môžu byť vydané v rôznom poradí. Psík môže byť vedený na pamlsok, tiež odmenený po každom cviku. Týmto je cvik ukončený.
Obraty nesmie vykonávať s veľkými úkrokmi. Ak sú úkroky potrebné, ale pes obraty vykoná presne, cvik bude hodnotený len žníženou známkou.
Plný počet bodov môže psovod získať, ak pes zareaguje okamžite na prvý povel a nasleduje psovoda po jeho ľavej strane a ihneď po dokončení chôdze a obratu usadne pri nohe a sústredene čaká na ďalší povel.
Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak psík nereaguje a nedrží sa pri nohe psovoda, obieha ho a neustále opúšťa pozíciu pri nohe psovoda.

Cvik č. 5     CHôDZA POMEDZI NOHY PSOVODA                10 b.
Cvik sa začína základným postojom psa pri ľavej nohe psovoda. Na pokyn rozhodcu psovod môže psa odpútať z vodítka, alebo môže cvičiť so psom pripnutým na vodítko. Toto oznámi rozhodcovi pred začiatkom cviku. Na pokyn rozhodcu psovod vydá povel "medzi", aby sa pes zaradil medzi nohy psovoda a vykročí rovno dopredu ku vyznačenému kužeľu, cca 10 m. Tam zastane a pes si musí sadnúť. Psovod môže psíka okamžite odmeniť a cvik je ukončený.
Psovod môže držať v ruke pamlsok, nesmie ho však odmieňať počas 10 metrov dlhej trasy. Tiež sa nesmie nad psa nakláňať ani ho inak motivovať, aby pozíciu udržal.
Plný počet bodov môže psovod získať, ak pes zareaguje okamžite na prvý povel a nasleduje psovoda medzi jeho nohami až na koniec vyznačenej trasy a tam si po zastavení ihneď sadne.
Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak psík opustí počas chôdze pozíciu medzi nohami a nedokončí trasu v predpísanej pozícii.


Vitajte na stránkach Kynologického klubu LOVELY DOG
venovaných výchove a výcviku psov.
Ak potrebujete pomoc s výchovou a / alebo výcvikom psa, neviete si rady so svojim psíkom v nepríjemných situáciách, radi vám budeme nápomocní pri odstránení problému.
Máme za sebou dlhoročnú skúsenosť s výcvikom a spolunažívaním s našimi psami, mnoho poznatkov zo súťaží a skúšok, veľa prečítanej literatúry a absolvovanie seminárov s top školiteľmi.
So svojimi psíkmi sme sa neraz postavili na víťazné stupienky medzinárodných súťaží, samé sme skúsili, čo funguje a čo je treba zmeniť. Umiestnenie na 6. mieste na Majstrovstvách sveta hovorí, že sme pracovali správne a šľapali sme kynologickej špičke na päty.
So svojimi psami stále aktívne pracujeme.